prawowity

Przekłady

prawowity

legitimlegitimate (pravɔvitɨ)
przymiotnik
legalny To jego prawowita małżonka.