prenumerować

(skierowano z prenumerowac)
Wyszukiwania podobne do prenumerowac: akceptowac, obiekt, prenumerata, zabytek
Przekłady

prenumerować

abonnierenabonnerePrenumerera (prɛnumɛrɔvaʨ)
czasownik przechodni
abonować gazety Prenumeruję dwa czasopisma muzyczne.