proch

Przekłady

proch

powder, gunpowder (prɔx)
materiał wybuchowy proch strzelniczy
jest mało inteligentny