profil

Przekłady

profil

profileProfilпрофилProfilпрофильperfilprofilprofilprofiiliprofiloπροφίλperfilפרופילprofiel (prɔfil)
rzeczownik męski
1. twarz widziana z boku
z boku zdjęcie z profilu
2. przenośny charakter, kierunek profil kandydatów liceum o profilu humanistycznym