progresywny

Przekłady

progresywny

progressiveprogressiveprogressiveプログレッシブ (pr?gr?s?vn?)
przymiotnik
1. post?powy progresywne rozwi?zania
2. ekonomia stale rosn?cy op?aty progresywne
3. okulary do dali