projekcja

Przekłady

projekcja

Projektion投影الإسقاطproiezioneproyecciónпроекцияprojekce投影projektionprojectionprojeçãoprojectieпроекцияprojektion (pr?j?k?ja)
rzeczownik żeński
pokaz filmu wyj?? podczas projekcji filmu