projektowa?

Przekłady

projektowa?

디자인?design?Дизайн?дизайн?Design?עיצוב?design? (pr?j?kt?va?)
czasownik przechodni
opracowywa? projekty techniczne projektowa? kostiumy