prokurator

Przekłady

prokurator

StaatsanwaltAttorneyAttorneyทนายความavvocato변호사Адвокат律師Attorney律师المحاميпрокурор (pr?kurat?r)
rzeczownik męski
oskar?yciel w s?dzie Prokurator wni?s? o kar? wi?zienia.