promieniotw?rczy

Przekłady

promieniotw?rczy

(pr?mj???tfur??)
przymiotnik
radioaktywny odpady promieniotw?rcze