promil

Przekłady

promil

promillepor mil每米尔每米爾 (pr?mil)
rzeczownik męski
dziesi?tna cz??? procentu mie? 3 promile alkoholu we krwi