promocja

Przekłady

promocja

Aktion推廣promotieالترويجpromotionקידוםpromoçãopromociónプロモーションedistäminenпромоцияpromozione推广propagaceпоощрение (pr?m??ja)
rzeczownik żeński
1. reklama promocja polskiego filmu za granic?
2. obni?ka cen
po obni?onych cenach Dzisiaj w promocji telefony kom?rkowe.
3. oficjalny przej?cie do nast?pnej klasy uzyska? promocj? do nast?pnej klasy