prosi?

Przekłady

prosi?

fragt?chiede?spørger?vraagt?pyytää?frågar?asks?pergunta?שואל? (pr??i?)
czasownik przechodni
1. zwraca? si? z pro?b? prosi? kogo? o co? Prosi?am, ?eby? tu nie pali?. Prosz? ci?, ?eby? mnie wys?ucha?.


proponowa? komu? ma??e?stwo
2. wyra?a? propozycj?, zaprasza? Czy mog? prosi? do ta?ca?