prostok?tny

Przekłady

prostok?tny

(pr?st?k?ntn?)
przymiotnik
w kszta?cie prostok?ta prostok?tne okno