prototyp

Przekłady

prototyp

prototypearchetypeprototypプロトタイプпрототипPrototypePrototyp原型prototypeprototyyppiprototipo原型prototypprototipoпрототипπρωτότυποprotótipo (pr?t?t?p)
rzeczownik męski
pierwszy model urz?dzenia prototyp nowego samochodu