przecenić

Przekłady

przecenić

(pʃɛʦɛɲiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
1. obniżyć cenę przecenić buty
2. zbyt wysoko ocenić przecenić swoje możliwości