przechwycić

Przekłady

przechwycić

(pʃɛxfɨʨiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
przejąć, zatrzymać przechwycić wiadomość