przechwycić

(skierowano z przechwycic)
Przekłady

przechwycić

(pʃɛxfɨʨiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
przejąć, zatrzymać przechwycić wiadomość