przeciekać

Przekłady

przeciekać

(pʃɛʨɛkaʨ)
czasownik nieprzechodni
1. przepuszczać wodę Dach przecieka.
2. o cieczach : przedostawać się Woda przecieka przez dach.