przeciętnie

(skierowano z przecietnie)
Przekłady

przeciętnie

平均gemiddeld平均평균 (pʃɛʨɛntɲɛ)
przysłówek
1. średnio Robię przeciętnie 10 km dziennie.
2. typowo, normalnie przeciętnie wykształcony Polak
3. średnio, tak sobie Uczy się przeciętnie.