przeczyszczający

(skierowano z przeczyszczajacy)
Przekłady

przeczyszczający

purgante (pʃɛʧɨʃʧajɔnʦɨ)
przymiotnik
mający na celu oczyszczenie organizmu środki przeczyszczające