przejęzyczyć się

Przekłady

przejęzyczyć się

(pʃɛjɛ̃zɨʧɨʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
znany przekręcić wyraz Przejęzyczył się.