przejście dla pieszych

Przekłady

przejście dla pieszych

přechod pro chodce

przejście dla pieszych

fodgængerovergang

przejście dla pieszych

liikennevalo-ohjattu suojatie, suojatie

przejście dla pieszych

passage piéton

przejście dla pieszych

pješački prijelaz, pješački prijelaz sa semaforom, zebra

przejście dla pieszych

横断歩道, 押しボタン信号式横断歩道

przejście dla pieszych

보행자가 신호등을 조작하는 횡단보도, 횡단 보도, 횡단보도

przejście dla pieszych

oversteekplaats, zebrapad

przejście dla pieszych

fotgjengerfelt, fotgjengerovergang, gangfelt

przejście dla pieszych

övergångsställe

przejście dla pieszych

ทางเดินข้าม, ทางข้ามไฟที่มีสัญญาณโดยผู้ข้ามเป็นผู้กดปุ่ม, ทางม้าลาย

przejście dla pieszych

lối qua đường cho người đi bộ, lối qua đường có đèn giao thông, lối qua đường dành cho người đi bộ

przejście dla pieszych

斑马线, 灯控人行横道, 行人过道