przekład

(skierowano z przeklad)
Przekłady

przekład

Übersetzungtranslation (pʃɛkwat)
rzeczownik męski
tłumaczenie powieść w przekładzie francuskim