przekonany

Przekłady

przekonany

相信convinced相信convencidoמשוכנע확신overtuigd確信convinto (pʃɛkɔnanɨ)
przymiotnik
pewny Jestem przekonana, że mówi prawdę. Nie jestem przekonany co do tego rozwiązania.