przekonywający

Przekłady

przekonywający

(pʃɛkɔnɨvajɔnʦɨ)
przymiotnik
trafiający do przekonania, oczywisty przekonywające argumenty