przekreślić

(skierowano z przekreslic)
Przekłady

przekreślić

يَسْتَبْعِدُvyloučitudelukkeausschließenαποκλείωrule outdescartarsulkea poiséliminerisključitiescludere可能性を排除する제외하다uitsluitenutelukkedescartarотвергатьavfärdaไม่ยอมรับhesaba katmamakloại trừ排除חצה (pʃɛkrɛɕliʨ)
czasownik przechodni perfektywny
1. skreślić przekreślić wyraz
2. przenośny unieważnić Ten wypadek przekreślił jego plany.