przekroić

(skierowano z przekroic)
Przekłady

przekroić

przekroićprzekroićprzekroićprzekroićprzekroić (pʃɛkrɔiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
przeciąć krojąc przekroić jabłko na pół