przekrój

(skierowano z przekroj)
Przekłady

przekrój

intersection (pʃɛkruj)
rzeczownik męski
obraz w rzucie przekrój oka ludzkiego plan mieszkania w przekroju