przemoc

Przekłady

przemoc

βίαнасилиеعُنْفnásilívoldGewaltviolenceviolenciaväkivaltaviolencenasiljeviolenza暴力폭력geweldvoldviolênciavåldความรุนแรงşiddettính bạo lực暴力насилие暴力אלימות (pʃɛmɔʦ)
rzeczownik żeński
gwałt, siła używać przemocy akty przemocy