przenieść się

Przekłady

przenieść się

(pʃɛɲɛɕʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
zmienić miejsce pobytu Przenieśli się do nowego domu. przenieść się do innej szkoły