przeobrazić

(skierowano z przeobrazic)
Przekłady

przeobrazić

(pʃɛɔbraʑiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
literacki przekształcić Ta podróż całkowicie ją przeobraziła.