przerywać

Przekłady

przerywać

abbrechen

przerywać

sfoltire