przestój

Przekłady

przestój

(pʃɛstuj)
rzeczownik męski
nieplanowana przerwa w pracy przestój maszyny