przestój

(skierowano z przestoj)
Przekłady

przestój

(pʃɛstuj)
rzeczownik męski
nieplanowana przerwa w pracy przestój maszyny