przestrzegać

(skierowano z przestrzegac)
Przekłady

przestrzegać

obey, keep (pʃɛstʃɛgaʨ)
czasownik przechodni
1. stosować się do czegoś Należy przestrzegać przepisów drogowych.