przetwarzać

Przekłady

przetwarzać

verarbeitenعمليةprocesпроцесс프로세스процесתהליךprocessoprocesprocessprocessoกระบวนการプロセスprocesδιαδικασίαprosessiprocessproceso (pʃɛtfaʒaʨ)
czasownik przechodni
przekształcić