przetwarzać

(skierowano z przetwarzac)
Przekłady

przetwarzać

verarbeitenعمليةprocesпроцесс프로세스процесתהליךprocessoprocesprocessprocessoกระบวนการプロセスprocesδιαδικασίαprosessiprocessproceso (pʃɛtfaʒaʨ)
czasownik przechodni
przekształcić