przez

Przekłady

przez

through, across, by, per, throughout, viapar, à travers, de l’autre côté de, pendant, viaatraverso, a, attraverso, completamente, daبِواسِطَة, خِلَال, طَوَال, عَبْرَ, عَنْ طَرِيق, لِكُلِّna, po celou dobu, přes, uaf, gennem, gennem hele, per, tværs over, viabei, durch, pro, über, überall inανά, απέναντι, διαμέσου, μέσω, παρά, σε όλη τη διάρκειαpor, a lo largo de, al otro lado de, víakaikkialla, kautta, läpi, per, ylicijelo vrijeme, kroz, od, po, preko・・・につき, ・・・によって, ・・・の隅から隅まで, ・・・を横切って, ・・・を通って, ・・・経由で...곁에서, ...당, ...을 가로질러서, ...을 거쳐, ...을 통과하여, ...의 전체에de hele tijd door, door, over, per, viagjennom, over hele, per, tvers over, ved, viapor, através de, do começo ao fim, viaиз расчета на, постоянно, силами, черезgenom, överallt, per, tvärsöver, via, vidโดย, โดยทาง, ข้าม, ต่อ, ทุกหนทุกแห่ง, ผ่านไปbaşına, baştan başa, içinden, karşıya, tarafından, yoluylabởi, cho mỗi, qua, xuyên qua, xuyên suốt在...旁边, 整个, 横跨, , 经由, 通过 (pʃɛs)
przyimek
1. poprzez patrzeć przez okno iść przez miasto przejść przez ulicę
2. w ciągu przez dwa dni przez noc
3. przy pomocy rozmawiać przez telefon
4. z powodu przez przypadek przez nieuwagę przez ciebie
5. w sposób

mówić podczas snu