przyciągać

Przekłady

przyciągać

attract (pʃɨʨɔɳgaʨ)
czasownik przechodni
1. przenośny wabić Ten program przyciąga wielu widzów.