przycisnąć

Przekłady

przycisnąć

กดPress新聞الصحافةprensaimprensaPressהקשstampa新闻 (pʃɨʨisnɔɲʨ)
czasownik przechodni perfektywny
1. nacisnąć przycisnąć dzwonek
znany zmusić kogoś do czegoś
2. przytulić kogoś, coś przycisnąć kogoś do serca