przylepić

(skierowano z przylepic)
Przekłady

przylepić

(pʃɨlɛpiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
przykleić przylepić znaczek na list