przypis

Wyszukiwania podobne do przypis: odsyłacz
Przekłady

przypis

Fußnoteannotationnotanotanota (pʃɨpis)
rzeczownik męski
komentarz, odsyłacz przypisy u dołu strony i przypisy na końcu rozdziału