przyszyć

(skierowano z przyszyc)
Przekłady

przyszyć

(pʃɨʃɨʨ)
czasownik przechodni perfektywny
przymocować nićmi przyszyć guzik