przytułek

Przekłady

przytułek

almshouse, asylum