przyzwyczaić się

Przekłady

przyzwyczaić się

(pʃɨzvɨʧaiʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
przywyknąć do Przyzwyczaił się do hałasu.