przyzwyczaić się

(skierowano z przyzwyczaic sie)
Przekłady

przyzwyczaić się

(pʃɨzvɨʧaiʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
przywyknąć do Przyzwyczaił się do hałasu.