publicysta

(skierowano z publicystka)
Przekłady

publicysta

(publiʦɨsta) męski

publicystka

publicistpublicistPublizistPublicistpublicistaالدعايةпублицистpubblicista (publiʦɨstka) żeński
rzeczownik
dziennikarz