pył kamienny

Przekłady

pył kamienny

písek

pył kamienny

grus

pył kamienny

grober Sand

pył kamienny

grit

pył kamienny

arenilla

pył kamienny

hiekka

pył kamienny

gravillon

pył kamienny

pijesak

pył kamienny

sabbia

pył kamienny

粗い砂

pył kamienny

모래알

pył kamienny

zandkorrel

pył kamienny

sandkorn

pył kamienny

areia grossa

pył kamienny

гравий

pył kamienny

grus

pył kamienny

กรวดทราย

pył kamienny

kum

pył kamienny

sạn

pył kamienny

粗砂