różnie

Przekłady

różnie

다르게forskelligtразличноandersDiferentemente異なるannorlundaبشكل مختلفδιαφορετικάdifferently (ruʒɲɛ)
przysłówek
1. w różny sposób Różnie można to rozumieć. Różnie się może zdarzyć.
2. to zależy O której chodzisz spać? - Różnie.