rówieśnik

Przekłady

rówieśnik

(ruvjɛɕɲik) męski

rówieśniczka

(ruvjɛɕɲiʧka) żeński
rzeczownik
osoba w tym samym wieku Jesteśmy rówieśnikami.